Tietosuojaseloste

Y-tunnus 0201031-7

 

Osoite:

Uudenmaankatu 25,
00120 Helsinki

Osuuskunta Ehta Raha

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Yhteisrekisterinpitäjät

Biodynaaminen yhdistys - Biodynaamiska föreningen ry

Nuorten maa ry

Y-tunnus 2512555-5

 

 

Osoite:

c/o Olga Ridal

Viertolan metsätie 25c  

03400 Vihti

Y-tunnus 3083786-4

 

Osoite:

Kivijärventie 300  

42700 KEURUU

info@humuskampanja.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Humus Symposium -tiimi. Lisätietoja saat yhteisrekisterin ylläpitäjiltä osoitteesta info@humuskampanja.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Humus Symposiumin rekisterissä on tietoja symposiumiin osallistujista, vapaaehtoisista, opettajista ja muista tekijöistä. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kaikki rekisteriin lisätyt henkilötiedot ovat henkilön itsensä Humus Symposiumille antamia.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka henkilö on itse antanut Humus Symposiumin käytettäväksi. Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

nimi (pakollinen tieto)
sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
osallistumisaika (pakollinen tieto)
osallistumismaksu (pakollinen tieto)

ruokailuvalinta (pakollinen)

ruokarajoitteet (vapaaehtoinen)

majoitusvalinta (pakollinen)

huoneen jakaminen tietyn henkilön kanssa (vapaaehtoinen)

kyydin tarve Keuruun linja- tai rautatieasemalta (pakollinen)

muut terveiset järjestäjille (vapaaehtoinen)

Tietojen säilytysaika

Humus Symposium rekisteri säilytetään pilvipalvelussa symposium projektin loppuun saakka.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan henkilöiltä itseltään. Henkilöillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Osallistujarekisterin käyttöoikeus on Humus Symposium -tiimin jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Vapaaehtoisten sekä opettajien tiedot sis. nimet, s-postiosoitteet sekä mahdollisesti puhelinnumerot ovat kaikkien tiimiläisten luettavissa. Rekisterien tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Osallistujarekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä muille kolmansille osapuolille.

Henkilörekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa.

Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Rekisterin suojaus

Automaattinen päätöksenteko 
 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla Humus Symposiumille info@humuskampanja.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa yhteisrekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla Humus Symposiumille info@humuskampanja.fi.